วิธีการเข้าใช้งาน Webmail ของ Business Email

การเข้าใช้งาน Webmail ของ Business Email มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม Webmail ของ Business Email

1. แถบเมนูประกอบด้วย

 • Portal: แสดง Widget ทั้งหมดที่มี
 • Mail: ส่วนของเมลใน inbox
 • Address Book: สมุดบันทึกที่อยู่อีเมล
 • Calendar: ปฏิทิน
 • Tasks: งานที่ต้องทำ

2. ประกอบด้วย

 • กระดิ่งแจ้งเตือน
 • Refresh /Update อีเมล
 • การตั้งค่า

3. Search: กล่องค้นหา

4. Compose: เขียนจดหมาย

5. ประกอบด้วยเมนู

 • Inbox: กล่องจัดเก็บจดหมายเข้า
 • Draft: จดหมายร่าง
 • Sent Object: จดหมายที่ส่งแล้ว
 • Spam: จดหมายที่เป็นสแปม
 • Trash: จดหมายที่ลบแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles