วิธีการดูจดหมายใน Inbox ของ Business Email

ผู้ใช้งาน Webmail ของ Business Email สามารถดูที่อีเมลที่ส่งเข้ามา โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3. ให้คลิกที่เมล => Inbox => เลือกอีเมลที่ต้องการดู

4. ที่ด้านขวามือจะแสดงรายละเอียดและเนื้อความจดหมาย ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles