วิธีการตั้ง Auto Forward Mail ใน Webmail ของ Business Email

ผู้ใช้สามารถตั้งค่า Forward Mail อัตโนมัติได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3. คลิกที่ เลือก Settings

4. คลิกที่ Mail => Auto Forward ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Forward all incoming emails to this as address: ใส่อีเมลที่ต้องการ Forward

ติ๊กถูกที่ Enable

** หมายเหตุ** หากต้องการ Copy อีเมลที่ Forward ให้ติ๊กถูกที่ Keep a copy of the message

Was this article helpful?

Related Articles