วิธีส่ง Vacation Notice Mail ใน Webmail ของ Business Email

สำหรับการตั้งค่า Vacation Notice Mail ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อเรื่อง, ข้อความในจดหมาย และระยะเวลาที่ต้องการให้ส่งได้ โยมีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

2. คลิกที่ เลือก Settings

3. คลิกที่ Mail => Vacation Notice ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Subject: ชื่อเรื่อง
  • Text: ข้อความ
  • Number of days between vacation notices send to the same sender: จำนวนที่ส่ง Vacation Notice ไปยังผู้ใช้คนเดียวกันต่อวัน
  • Enable vacation notice during this time only: ติ๊กถูกหน้าบัญชีที่ต้องการใช้ Vacation Notice
  • Send vacation notice during this time only: ระบุช่วงเวลาที่ส่ง Vacation Notice

Was this article helpful?

Related Articles