การเพิ่มบัญชี ใน E-Mail กับ IncrediMail

1.คลิกที่ icon IncrediMail

2. หน้าต่างโปรแกรมจะเปิดขึ้น หากเข้าโปรแกรมเป็นครั้งแรก จะขึ้นวิดีโอเพื่อแนะนำโปรแกรม IncrediMail ถ้าต้องการดูให้กด Take the tour แต่ถ้าไม่ต้องการให้กดปิด

3. menu bar ด้านบนให้เลือก Tools จากนั้นเลือก E-mail account

4. .ให้กดปุ่ม Add เพื่อทำการเพิ่ม E-mail

5. จะขึ้นรายการให้เลือกว่าคุณต้องการใช้ E-mail Acoount จากที่ไหน หากต้องการใช้ E-mail จากที่อื่น ให้เลือก other

6. ใส่  Your email address และ Password จากนั้นกดปุ่ม Next

7. ตั้งค่าดังต่อไปนี้

  • My incoming mail server type is : ให้เลือกระหว่าง IMAP กับ POP แนะนำให้เลือกแบบ IMAP
    ดูความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP3 ได้ที่ หัวข้อ ความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP
  • Incoming mail server : ใส่ mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ เช่น mail.yourdomain.com
  • Outgoing mail server : ใส่ mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ เช่น mail.yourdomain.com

จากนั้นกดปุ่ม Next

8.ระบบจะทำการเชื่อมต่อ

9. ระบบจะแจ้งว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม OK

Was this article helpful?

Related Articles