วิธีการเพิ่ม และจัดกลุ่มให้กับผู้ใช้งาน Google Apps

ประโยชน์ของการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน Google Apps คือผู้ใช้ของคุณจะมีกลุ่มสำหรับทำงานร่วมกัน แบ่งปันเอกสารในกลุ่ม ส่งอีเมลหากันในกลุ่ม และใช้ปฏิทินร่วมกันในกลุ่มได้ ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ลงชื่อเข้าในส่วนจัดการของ Google Apps จากนั้นคลิกที่เมนู กลุ่ม จากนั้น คลิกที่ สร้างกลุ่มใหม่

2. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเข้าไป โดยคุณจะสร้างกี่กลุ่มก็ได้ และกำหนดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่ม

3. เพิ่มผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มลงไป

Was this article helpful?

Related Articles