วิธีสร้าง Group Mail และเพิ่มผู้ใช้ใน Admin Console

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างกลุ่มให้กับองค์กร/บริษัทได้ ด้วยการใช้คำสั่ง Groups ใน Admin Console ซึ่งสามารถเพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มได้ครั้งละหลายคน การสร้าง Group Mail มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4. เลือก Groups (กลุ่ม)

5. คลิกที่ Create a Group (สร้างกลุ่ม) หรือคลิกที่   

6.  สร้างกลุ่มใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Name of Group : ใส่ชื่อกลุ่ม
  • Group email address : ใส่ชื่ออีเมล์
  • Description : คำอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ม
  • Access level : ระดับการเข้าถึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  Public : ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าร่วม, โพสข้อความ, ดูรายชื่อสมาชิก และอ่านโพสได้ Team : เฉพาะผู้จัดการเท่านั้นที่จะสามารถเชิญสมาชิกให้เข้าร่วมได้ แต่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าร่วม, โพสข้อความ, ดูรายชื่อสมาชิก และอ่านโพสได้ Announcement-only : เฉพาะผู้จัดการเท่านั้นสามารถโพสข้อความ และดูข้อมูลสมาชิกได้ แต่สมาชิกในองค์กรสามารถเข้าร่วม และสามารถอ่านโพสได้ Restricted : เฉพาะผู้จัดการเท่านั้นที่มีสิทธิ์เชิญคนอื่นให้เข้าร่สม เฉพาะเสมาชิกเท่านั้นที่สามารถโพสข้อความ ดูรายชื่อสมาชิก และอ่านโพสได้ ข้อความที่ส่งภายในกลุ่มจะไม่สามารถทำการค้นหาได้
  • ถ้าหากต้องการให้ทุกคนที่ใช้งานอินเตอร์เนตสามารถโพสข้อความได้ให้คลิกถูกหน้าข้อความ Also allow anyone on the internet to post messages

จากนั้นคลิก CREATE

7. เมื่อสร้างกลุ่มได้แล้ว หากต้องการเพิ่มสมาชิกในกลุ่มให้เลือก Manage users in (ชื่อกลุ่ม) – (จัดการผู้ใช้ในกลุ่ม (ชื่อกลุ่ม))

8. กรอก Name (ชื่อ), Username (ชื่อผู้ใช้) และ E-mail(อีเมล) ผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม (Add) as Member (สมาชิก) หากต้องการเปลี่ยนสถานะสมาชิกเป็นเจ้าของ ที่ (Add) as Owner (เจ้าของ)

หากในกรณีที่ต้องเพิ่มผู้ใช้ที่มีทั้งหมดลงในกลุ่ม ให้คลิกที่ Adds all users in this domain

ซึ่งถ้าหากมีคนส่งอีเมลมายังแอคเคาท์ที่ตั้งไว้ (เช่น Sales@nts.co.th) สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมดก็จะได้รับอีเมลฉบับนั้น ๆ ด้วย

9. ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเข้าไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles