วิธีเข้า Google Apps เพื่อนำค่า MX Mail มาติดตั้ง

ปกติแล้วบริการของ Google เองจะสร้าง Email ผู้ดูแลระบบให้ในขั้นตอนที่เราสมัครเข้าใช้งาน ซึ่งจะเป็น Email บนโดเมนเดียวกับที่คุณใช้บริการ เช่น google@nts.co.th ขั้นตอนการนำ MX มาติดตั้งใน Google Apps มีขั้นตอน ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Manage this domain (จัดการโดเมน)

4. ที่หน้า Admin Console เลือก Domains

5. ให้คลิกที่  

6. เลือก Setup

7. เลือกสลับการใช้งาน เพื่อจะสลับการใช้งานอีเมลจาก Server ที่คุณใช้บริการ มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Google จากนั้นคลิกถัดไป

8. ระบบจะขึ้นข้อความว่าคุณได้ตั้งค่า MX Records ได้ถูกต้องแล้ว

เสร็จสิ้นการตั้งค่า MX Records สำหรับ Google Apps เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles