วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ส่งอีเมลสำหรับ Google G Suite

เมื่อมีการส่งอีเมลออกไป โดยปกติแล้วจะแสดงชื่อของผู้ส่งอีเมล (Sender) เพื่อให้ผู้รับทราบว่าอีเมลนี้ถูกส่งมาจากใคร หรือจากบริษัทใด ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อผู้ส่งอีเมลสามารถทำได้ ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Setting (ตั้งค่า)

4. ที่แท็บ Account ส่วนของ Send mail as (ส่งอีเมลในฐานะ) จะแสดงชื่อผู้ส่ง แต่ถ้าหากต้องการแก้ไขชื่อผู้ส่งให้เลือก edit info

5.  แก้ไขชื่อผู้ส่งที่ Name และถ้าหากต้องการแก้ไขที่อยู่ในการตอบกลับให้แก้ไขที่ Reply-to address จากนั้นให้กด Save Changes เพื่อทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

6. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ทำการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles