วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ส่งเมลใน Gmail

Change email sender name Gmail

ปกติแล้วเมื่อส่งเมลออกไป จะแสดงชื่อของผู้ส่งเมลเพื่อให้ผู้รับทราบว่าเมลนี้ถูกส่งมาจากใครหรือจากบริษัทใด โดยขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อผู้ส่งเมลสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Settings

คลิกที่ See all settings

คลิกที่แท็บ Account and Import

คลิกที่ edit info ในหัวข้อ Send mail as

กำหนดชื่อผู้ส่งเมลที่ต้องการแก้ไขในหัวข้อ Name ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Save Changes

ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้แก้ไขแล้วดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles