วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลสำหรับ Google G Suite

ผู้ใช้อีเมลสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของอีเมลได้ด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3.เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Setting (ตั้งค่า)

4. ที่แท็บ Account ส่วนของ Change account settings: เลือก Google Account settings

5. ที่ Sign-in & security คลิกที่ Signing in to Google

6. ในส่วนของ Password & sign-in method ที่ Password ให้คลิกที่ 

7.  ระบบจะทำการสอบถามถึงรหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้ ให้ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันที่ Enter your password จากนั้นให้กดปุ้ม Next

8.  กรอกข้อมูลดังนี้

  • New password : กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  • Confirm new password : กรอกรหัสผ่านใหม่ซ้ำอีกครั้ง (รหัสผ่านที่ใส่ต้องเหมือนกับที่ใส่ใน New password)

จากนั้นกดปุ่ม CHANGE PASSWORD

9. ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งว่ารหัสผ่านได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ GET STARTED

Was this article helpful?

Related Articles