วิธีตั้งค่า Google G Suite ใน iPhone/iPad

สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ iPhone/iPad คุณสามารถใช้อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อจาก Google G Suite มาใช้บนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้ สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อใช้งาน มีขั้นตอนการทำดังนี้

1.เลือกปุ่ม Setting จากหน้า home

2. เลือก บัญชีและรหัสผ่าน (Account & Password)

3.เลือก Add Account (เพิ่มบัญชี)จาก Menu

4. เลือก Google จาก Menu

5. ใส่อีเมลหรือเบอร์โทรของคุณ จากนั้นกดปุ่ม NEXT

6. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม NEXT

7. ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล ให้ทำการเปิดการใช้งาน อีเมล รายชื่อ และปฏิทิน ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม SAVE

8. ระบบจะเพิ่มอีเมลให้ดังรูป ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ Google G Suite ผ่านทางอุปกรณ์ iOS ได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles