วิธีเปลี่ยนค่าการค้นหาเริ่มต้นของ slug URL ใน WordPress

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า Slug URL คืออะไร?

Slug คือ ชื่อของ URL ที่ปรากฎบทเว็บไซต์ โดยปกติแล้ว Slug มักจะใช้เป็นชื่อหมวดหมู่ (Categories) หรือ URL ของบทความ เช่น https://hostatom.com/Wordpress  ในที่นี้ Slug ก็คือ Wordpress  นั่นเอง

Slug นั้นสามารถเป็นได้ทั้งชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การใช้ Slug ยังส่งผลต่อการทำ SEO อีกด้วย

ปกติถ้าหากเราไม่ได้กำหนด Slug ไว้ WordPress จะใช้ URL ที่ไม่เป็นมิตร (non-friendly URL) เช่น https://hostatom.com/?s=wordpress

ขั้นตอนการตั้งค่า Slug URL สามารถทำได้ดังนี้

การเปิดใช้งาน Permalinks

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3. ที่เมนู เลือก Settings จากนั้นเลือก Permalinks

4. ที่หน้า Common Settings มีรายละเอียด ดังนี้

  • Plain : เป็นการกำหนดให้ URL แสดงค่าเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งค่านี้จะเลือกอัตโนมัติเมื่อติดตั้ง WordPress
  • Day and name : แสดง URL ตามหัวข้อบทความ และวันที่ โดยจะแสดง ปี/เดือน/วัน/ชื่อเรื่อง
  • Month and name : แสดง URL ตามชื่อเดือน และหัวข้อบทความ โดยจะแสดง ปี/เดือน/ชื่อเรื่อง
  • Numberic : เป็นการแสดงชื่อตามตัวเลข โดยจะแสดง ชื่อที่กำหนดเอง/PostID
  • Post name : แสดงหัวข้อบทความ
  • Custom Structure : เป็นการกำหนด URL ด้วยตัวเองสามารถเลือก Field ได้ตามต้องการได้จาก Availabel Tags

ในกรณีนี้ให้เลือก Post name เพราะถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อบทความ จะได้ไม่มีผลกระทบต่อ URL

5. คลิกที่ Save Change

การตั้งค่า Slug URL ใน หมวดหมู่ (Categories)

1.ที่เมนู Post เลือก Categories

2. เลือก Edit

3. แก้ไข Slug ให้เป็นชื่อที่ต้องการ (จะใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้) จากนั้นคลิกที่ Update เพื่อบันทึกการตั้งค่า

4. Slug จะเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราแก้ไข ดังรูป

การตั้งค่า Slug URL ใน Post

1. ที่เมนู Post เลือก Add New

2. ที่ Permalink คลิกที่ Edit

3. แก้ไขชื่อที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ OK

4. พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ เสร็จแล้วให้คลิกที่ Publish

5.เมื่อทำการทดสอบ URL จะเปลี่ยนชื่อตามที่เรากำหนดไว้

การตั้งค่า Slug URL ใน Page

1.ที่เมนู เลือก Page เลือก New Page

2.ที่ Permalink คลิกที่ Edit

3. แก้ไขใส่ชื่อที่ต้องการ แล้วคลิก OK จากนั้นคลิกที่ Plublish

 

 

Was this article helpful?

Related Articles