ขั้นตอนการตั้งค่า FTP ใน Adobe Dreamweaver

การใช้งาน FTP กับ Adobe Dreamweaver มีหลักการทำงานแบบเดียวกับ FTP โดยทั่วไป ต่างกันที่การใช้งานรูปแบบนี้จะ upload ข้อมูลการทำเว็บไซต์ที่อยู่บน Dreamweaver ไปยัง Server ทันที โดยไม่ต้องผ่าน FTP Client

ขั้นตอนการตั้งค่า FTP กับ Adobe Dreamweaver

1.คลิกที่ไอคอน Adobe Dreamweaver เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

2.ที่แถบเมนูด้านบนเลือก Site > Manage Sites…

3.คลิก Site ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิกที่ Edit

4. เลือก Server จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย +

5.ทำการตั้งค่า ดังนี้

ที่แท็บ Basic
Server Name: ให้ใส่เป็นชื่อ Server
Connecting using: ให้เลือกเป็นแบบ FTP
FTP Address: ให้ใส่เป็นชื่อโดเมนหรือ ชื่อ Server IP จากนั้นให้ใส่ Port ที่ใช้
Username:ให้ใส่ FTP Username
Password:ให้ใส่ FTP Password
Root Directory:ให้ใส่ path ตำแหน่งไปยัง public_html หรือ private_html ในกรณีที่เว็บไฬต์ใช้งาน ssl แบบมี URL เป็น https วิธีตรวจสอบง่ายๆ ว่าควรต้องใส่ค่าอะไร ให้ลองเอา FTP Account ลองเชื่อมต่อดูก่อนครับ ว่าต้องเข้าอีกกี่ Directory จึงจะถึง public_html ก็ให้ใส่ชื่อ Directory ตามด้วย / จนถึง public_html
Web URL: ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์

จากนั้นคลิกที่ Save

6. จากนั้นกดปุ่ม Save อีกที

Was this article helpful?

Related Articles