วิธีแก้ปัญหา too many connection ใน FileZilla

Too many connection FileZilla

สำหรับผู้ใช้งาน FileZilla อาจพบข้อความแจ้ง “421 Too Many Connections (8) from this IP” ซึ่งเป็น error ที่เกิดจากการเปิด FTP ใหม่ขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้ปิดการเชื่อมต่อ FTP แต่เดิมแล้ว error นี้เกิดขึ้นเพราะทางผู้ให้บริการโฮสติ้งได้จำกัดการเชื่อมต่อ FTP ไว้ เพื่อป้องกันปัญหาเซิร์ฟเวอร์ overload ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อแบบ FTP พร้อมๆ กัน โดยสามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม FileZilla ขึ้นมา

คลิกที่ File

คลิกที่ Site Manager…

คลิกที่โดเมนที่ต้องการจำกัดการเชื่อมต่อ

คลิกที่แท็บ Transfer Settings

เลือก Transfer mode เป็นแบบ Passive ติ๊กถูกที่ Limit number of simultaneous connections และกำหนดจำนวนสูงในการเชื่อมต่อ FTP ใน Maximum number of connections (หากไม่แน่ใจว่าผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณอนุญาตให้เชื่อมต่อจำนวนเท่าไหร่ แนะนำให้ใส่ 8 หรือสอบถามกับทางผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณเพื่อความแน่ใจ) จากนั้นคลิกที่ OK

Was this article helpful?

Related Articles