วิธีเชื่อมต่อ FTP ผ่านโปรแกรม Cyberduck

Connection FTP Cyberduck

Cyberduck เป็นโปรแกรมสำหรับอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ผ่านโปรโตคอล FTP ไปยัง server ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี โดยวิธีเชื่อมต่อ FTP ผ่านโปรแกรม Cyberduck สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Cyberduck ขึ้นมา

คลิกที่ Open Connection

กรอกรายละเอียดสำหรับ login เข้าใช้ FTP เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Connect

  • เลือกการเชื่อมต่อเป็น FTP (File Transfer Protocol)
  • Server – กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลข IP address ของคุณ
  • Port – กำหนด port การเชื่อมต่อ (โดยมาตรฐานแล้ว port การเชื่อมต่อจะเป็น 21)
  • Username – กรอกชื่อผู้ใช้ของบัญชี FTP
  • Password – กรอกรหัสผ่านของบัญชี FTP
  • หากไม่ต้องการให้บันทึกรหัสผ่านไว้ที่โปรแกรม ให้นำติ๊กถูกที่หน้า Save Password ออก (แนะนำให้หลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านไว้ที่โปรแกรม และปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังใช้งาน)

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงโฟลเดอร์ของเว็บไซต์ที่อยู่ใน server

Was this article helpful?

Related Articles