วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows

Cyberduck คือ เป็นโปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ผ่านโปรโตคอล FTP ไปยัง Server ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่นี่ http://cyberduck.io/ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. เปิดใช้งานโปรแกรม Cyberduck

2. คลิกปุ่มเมนู Open Connection

3. กรอกรายละเอียดเพื่อเชื่อมต่อกับ Server ของคุณดังนี้

  • กำหนดโปรโตคอลเป็น FTP(File Transfer Protocol)
  • กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลขไอพีแอสเดรสในช่อง Server
  • กำหนดค่า Port ในช่อง Port (โดยมาตรฐานแล้วจะเป็น Port 21)
  • กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ในช่อง Username
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password

จากนั้นคลิก Connect

** หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัย กรุณาหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านไว้ที่โปรแกรม และปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังใช้งาน **

4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Directory domains

5. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อโดเมนของคุณ

6. จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Directory public_html (ไฟล์ของเว็บไซต์ที่จะออนไลน์บนอินเตอร์เน็ทของคุณจะต้องถูกอัพโหลดไว้ที่ Directory นี้)

7. คลิกปุ่มเมนู Upload

8. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload และคลิก Choose ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์ไปยัง Server ของคุณ

Was this article helpful?

Related Articles