วิธีแก้ปัญหา Fatal error: Certificate verification: Not trusted บนคำสั่ง lftp

หากท่านใช้งานคำสั่ง lftp เพื่อเชื่อมต่อไปยัง FTP Server และพบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือสามารถเชื่อมต่อได้ แต่ไม่สามารถใช้คำสั่งใดๆ ได้และพบ Fatal error: Certificate verification: Not trusted ตอบกลับจาก FTP Server

ปัญหานี้เกิดจาก FTP Server ที่ท่านเชื่อมต่อมีการเข้ารหัสการเชื่อมต่อ แต่มีการใช้งานใบอนุญาติการเช้ารหัสแบบไม่ถูกต้อง (self-signed certificate) ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พบได้บ่อย

แนวทางการแก้ไขให้ทำการแก้ไขไฟล์นี้ครับ

i /etc/lftp.conf

จากนั้นเพิ่ม code ด้านล่างไว้ต้นไฟล์ หรือท้ายไฟล์ก็ได้

set ssl:verify-certificate no

เข้ายังไฟล์ข้างต้น และทำการทดสอบเชื่อมต่อ FTP Server นั้นอีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles