วิธีตั้งค่าการจัดแบบลงทะเบียนและแบบ EMS ใน WooCommerce

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ร้านค้าต้องทำการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้า นอกจากจะสามารถตั้งค่าการส่งโดยคิดตามระยะทางแล้ว
ยังสามารถทำการตั้งค่าการส่งแบบลงทะเบียน กับแบบ EMS ได้อีกด้วย

สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าการส่งแบบลงทะเบียน กับแบบ EMS มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

** สิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะตั้งค่าการจัดส่งแบบไหนให้ผู้ใช้สร้างเขตจัดส่งสินค้าไว้ก่อนค่ะ  (Shipping zones) โดยดูที่หัวข้อวิธีการตั้งการจัดส่งได้ค่ะ **

3. คลิกที่ WooCommerce > Settings > จากนั้นคลิกที่ Shipping

4. เลือกเขตส่งสินค้าที่ต้องการ

5. คลิก Add shipping method

6. ที่ Flat rate > คลิก Add shipping method

7. ที่ Shipping methods ตรง Flat rate > ให้คลิก edit

8. ในส่วนนี้เป็นการเขียนข้อความเพื่อแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจว่ามีวิธีการจัดส่งอย่างไรบ้าง  ซึ่งข้อความในส่วนนี้จะไปแสดงที่หน้า checkout ด้วย รายละเอียดมีดังนี้

  • Method title: ใส่ชื่อหัวข้อ ในกรณีใส่เป็น ลงทะเบียน หรือ EMS
  • Tax status: ให้เลือก none
  • Cost: ใส่ราคา

จากนั้นกดปุ่ม Save change

9. จากนั้นกลับมาทำการตั้งค่ารูปแบบการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง แต่คราวนี้ที่ Method Title ก็ให้ตั้งชื่อเป็น ส่งแบบ EMS และระบุราคาที่ต้องการลงไปได้เลย ดังภาพ

10. เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ผลการตั้งค่าจะแสดง ดังรูป

11. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าราคาค่าจัดส่งจะขึ้นตามที่ตั้งค่าไว้ในระบบ ดังรูป

 

Was this article helpful?

Related Articles