วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลที่ใช้ส่งเมลด้วยชื่อ Group ใน Google Workspace

Add email Group Google Workspace

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการส่งเมลจากบัญชีอีเมลอื่นโดยใช้อีเมลที่เป็นชื่อของ group แทนอีเมลของตัวเองที่ใช้อยู่ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Settings

คลิกที่ See all settings

คลิกที่แท็บ Account and Import

คลิกที่ Add another email address

กำหนดชื่อผู้ใช้และกรอกบัญชีอีเมลที่จะเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ Next Step

คลิกที่ Send Verification 

กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับจากเมลของ Google จากนั้นคลิกที่ Verify

ระบบจะเพิ่มอีเมลใหม่เข้าไปดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles