วิธีตั้งค่าการส่งอีเมลของผู้ใช้โดยใช้ชื่อ Group ใน Google G Suite

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการส่งอีเมลจากอีเมลอื่นโดยใช้อีเมลที่เป็นชื่อของ Group แทนอีเมลของตัวเองที่ใช้อยู่ สามารถทำการตั้งค่าได้ดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3.เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Setting (ตั้งค่า)

4. ที่แท็บ Accounts and Import หรือ แท็บ Accounts ในส่วนของ Send mail as คลิกที่ Add another email address.

5.ทำการกรอกรายละเอียดดังนี้

  • Name : ใส่ชื่อผู้ใช้
  • Email address : ใส่อีเมลอื่นของผู้ใช้ที่ต้องการใช้ในการส่งอีเมล

จากนั้นกดปุ่ม Next Step

6. จากนั้นระบบจะทำการส่งรหัสไปยังบัญชีหลักของผู้ใช้ เพื่อใช้ทำการยืนยันว่าต้องการใช้อีเมลนี้ในการส่งจดหมาย
ให้คลิกที่ Send Verification 

จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้ใส่รหัส

7. ให้มาที่หน้า Inbox ของบัญชีผู้ใช้ จะมีอีเมลที่ส่งรหัสเข้ามาดังรูป ให้คลิกที่อีเมลเพื่อเข้าไปดูข้อความ

8. ภายในเนื้อหาอีเมลจะมีรหัสส่งมาให้ ดังรูป
ให้นำรหัสนี้ไปใส่ในกล่องข้อความ

9. นำรหัสที่ได้มาใส่ในกล่องข้อความ ดังรูป
จากนั้นคลิกที่ Verify

10. ระบบจะแสดงข้อมูลว่าได้เพิ่มอีเมลที่ใช้ในการส่งแล้ว ดังรูป

11. เมื่อทำการส่งอีเมลให้คลิกที่  เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles