วิธีดูข้อความที่รับ-ส่งภายในกลุ่มสำหรับ Google G Suite

ผู้ใช้สามารถทำการดูข้อความที่รับ-ส่งในกลุ่มที่สร้างขึ้นได้ โดยมีขั้นตอนในการทำ ดังนี้

1. ให้ Login เข้าสู่หน้าอีเมล

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ที่หน้า Inbox ให้คลิกที่    จากนั้นคลิกที่ Groups

4. เลือก Groups ที่ต้องการจะดูข้อความจากเมนูด้านซ้าย ดังรูป

5. ระบบจะแสดงข้อความทั้งหมดใน Group ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles