วิธีตรวจสอบข้อความรับ-ส่งใน Admin Console

ผู้ดูแลระบบสามารถดูประวัติการรับ-ส่งอีเมล เพื่อช่วยในการติดตามจดหมายที่หายไป หรือจดหมายที่ถูกเก็บไว้ในจดหมายขยะ จดหมายที่ส่งไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้องได้อีกด้วย

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบมีวิธีการ ดังนี้

1.ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. หน้า Admin Console ที่มุมบนทางซ้าย ให้คลิกที่ 

4. เลือก Reporting > Audit

5. เลือก Email Log Search

6. สามารถเลือกดูช่วงเวลาของ Log  2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ระบุช่วงเวลาการรับ-ส่งอีเมล ได้โดยคลิกที่  จากนั้นคลิกที่ Search

วิธีที่ 2 ระบุชื่อผู้ส่ง หรือผู้รับ หรือ IP ผู้ส่ง-ผู้รับ หรือหัวข้อที่ส่ง หรือ Message ID จากนั้นคลิกที่ Search

7. ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมา สามารถดูรายละเอียดของข้อมูลได้โดยคลิกที่ Subject ที่ต้องการ

8. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles