วิธีตั้งค่าเวลาส่งข้อความ/อีเมล บน Google G Suite

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดเวลาในการส่งเมลล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการทำงาน และเป็นการป้องกันการลืมส่งอีเมล บริการของ Google G Suite นั้น สามารถทำได้ค่ะ โดยเพิ่มส่วนเสริม (Extension)

สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าการกำหนดเวลาส่งเมลสามารถทำได้ ดังนี้ค่ะ

ก่อนอื่นเลยผู้ใช้จะต้องติดตั้ง Email Scheduler for Gmail โดยติดตั้งได้ที่
https://gsuite.google.com/marketplace/app/email_scheduler_for_gmail/384451942665

วิธีการติดตั้ง Email Scheduler for Gmail

  1. เมื่อคลิกที่ลิงค์จะเข้าสู่หน้า G Suite Market จากนั้นให้คลิดที่ติดตั้ง

2. จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความ เตรียมพร้อมติดตั้ง ให้คลิก ต่อไป

3. จากนั้นให้เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการใช้ Email Scheduler for Gmail
หากต้องการใช้บัญชีอื่นนอกเหนือจากบัญชีที่แสดงแล้ว ให้เลือก Use another Account

4. คลิกที่ปุ่ม Allow

5. ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งว่าการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ DONE

วิธีการเปิดใช้งาน Email Scheduler for Gmail

1.เปิดหน้าต่างแท้บใหม่ขึ้นมา คลิกที่  จากนั้นเลือก Sheets

2. เลือก Blank

3.ที่เมนูเลือก Add-ons > Email Scheduler > Configure

4. ระบบจะแสดง Email Scheduler for Gmail ดังภาพ

วิธีใช้ Email Scheduler for Gmail เพื่อตั้งค่าเวลาการส่งอีเมล

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3.เข้าสู่หน้าอีเมลทำการสร้างจดหมาย โดยคลิกที่ Compose
ใส่ชื่อผู้รับ ชื่อเรื่อง และรายละเอียดเนื้อหา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save & Close ดังภาพ

4.จดหมายที่สร้างขึ้นมาแล้วจะอยู่ที่ Drafts ดังภาพ

5.ให้คลิกที่แท้บ Email Scheduler for Gmail ที่ได้ทำการติดตั้งไว้
จากนั้นให้มาที่กล่องข้อความ Email Scheduler ที่อยู่ทางขวามือ ดังภาพ
เลือกอีเมลที่เราได้สร้างไว้ใน Draft โดยคลิกที่ Select a Gmail Draft

6.ระบุวัน (Send Date) เวลา (Send Time) ที่ต้องการส่งเมล

7. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Schedule เพื่อบันทึกการตั้งค่า

8.ระบบจะแสดงการตั้งค่าที่เราสร้างไว้ ดังภาพ

9. ในส่วน [Logs] Email Scheduler จะแสดงรายละเอียดการตั้งค่าที่สร้างไว้

Was this article helpful?

Related Articles