วิธีการกู้ข้อมูลอีเมลใน admin console สำหรับ google g suite

หากต้องการกู้ข้อมูลที่ลบออกไปจากถังขยะ ในกรณีสามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ในหน้า admin console คลิกที่ Users

4. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการกู้ข้อมูล จากนั้นคลิกที่ ด้านขวามือ (ตามภาพ) เลือก RESTORE DATA

5. ใส่ค่า รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • Data range: เลือกช่วงระยะเวลาที่ต้องการกู้ข้อมูล (สามารถกู้ข้อมูลได้ไม่เกิน 25 วัน)
  • Application: เลือกข้อมูลที่ต้องการกู้ จากตัวอย่าง ต้องการกู้ข้อมูลอีเมล จึงเลือก Gmail

คลิกที่คำว่า RESTORE

Was this article helpful?

Related Articles