วิธีการเปิด Reseller Access Control ให้กับ Google G Suite

ในกรณีที่ผ้ดูแลระบบของ Google G Suite ไม่ต้องการให้ทาง Reseller เข้าถึงบริการ Google G Suite ของคุณ สามารถทำการตั้งค่าปิดการเข้าถึงได้ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

1.ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ที่ Admin Console คลิกที่ Company Profile

4. คลิกที่ Profile

5. ที่ Reseller Access ให้ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles