วิธีการ Sync G Suite กับ Outlook

ผู้ใช้ที่บริการ Google G Suite หากต้องการนำอีเมลไปใช้บน Microsoft Outlook สามารถทำได้โดยติดตั้ง GSSMO 

สำหรับการ Sync G Suite กับ Microsoft Outlook มีขั้นตอนดังนี้ ดังนี้

1. ไปที่ URL: https://tools.google.com/dlpage/gssmo ที่ DOWNLOAD .EXE FILE (RECOMMENDED FOR USERS) คลิกที่ Download GSSMO ดังภาพ

2. คลิกที่แถบด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

3. เลือกไดร์ฟที่ต้องการเก็บไฟล์จากนั้นกด Save

4. ทำการรันโปรแกรม คลิกที่ปุ่ม Run

5. ระบบจะติดตั้งโปรแกรม ดังภาพ

6. ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งว่าได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Close

7. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการ Sync กับ Microsoft Outlook จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Continue

8. เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการ Sync

9. คลิกที่ Allow เพื่ออนุญาตให้ G Suite Sync กับ Microsoft Outlook เชื่อมต่อกับบัญชีต่างๆ

10. ระบบจะถามถึงข้อมูลที่ต้องการ Sync กับ Microsoft Outlook หากต้องการทั้งหมดให้ติ๊กถูกเลือกทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ Create profile

11.  ระบบจะเริ่มเชื่อมต่อกับ Microsoft Outlook ให้คลิกที่ Start Microsoft Outlook

12. ระบบจะแสดงกล่องข้อมความเตือนว่าการเชื่อมต่อนี้อาจใช้เวลามากกว่า 24 ชม. จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK

13. รบบจะเริ่มการ Sync เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Done

14. จะเข้าสู่ Microsoft Outlook จากนั้นเลือกอีเมลที่เรา Sync แล้วคลิกที่ปุ่ม OK ดังภาพ

15. คลิกที่ปุ่ม Next

16. เลือก Yes, send optional data จากนั้นคลิกที่ Accept

17. คลิกที่ปุ่ม Done

18. การ Sync จะเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ Close 

Was this article helpful?

Related Articles