วิธีตั้งค่า Email ใน Gmail App บน IPhone

สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ สามารถทำการเชื่อมต่ออีเมลใน Gmail App ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ดาวน์โหลด Gmail App จาก App Store โดยกดที่ App Store ดังภาพ

2. พิมพ์ Gmail app ในช่องค้นหา ให้เลือก Gmail – Email by Google จากนั้นให้คลิกที่ GET 

3. ระบบจะทำการติดตั้ง App ดังภาพ

4. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว App จะแสดงเป็น icon ดังภาพ จากนั้นให้คลิกที่ icon Gmail

5. คลิกที่ Sign in

6. เลือก Other (IMAP)

7. ใส่ชื่อบัญชีอีเมลที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ NEXT

8. ที่ Incoming server settings ให้ใส่ข้อมูลดังนี้

  • Username: ใส่ชื่อบัญชีอีเมล
  • Password: ใส่รหัสผ่าน
  • IMAP sever: ชื่อ Server ปกติแล้วจะใส่ mail.ชื่อโดเมนของคุณ
  • Port: ใส่ 993
  • Security type: เลือก SSL/TLS

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม NEXT

9. ระบบจะทำการตรวจสอบการตั้งค่า

10. หากตั้งค่า Incoming server ถูกต้องแล้ว ระบบจะให้ตั้งค่า Outgoing server settings โดยให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Username: ชื่อบัญชีอีเมล
  • Password: รหัสผ่าน
  • SMTP server:  ชื่อ Server ปกติแล้วจะใส่ mail.ชื่อโดเมนของคุณ
  • Port: ใส่ 465
  • Security type: SSL/TLS

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม NEXT

11. หากตั้งค่า Outgoing server ถูกต้องแล้ว ระบบจะให้ใส่ชื่อผู้ใช้ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม NEXT

12. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถใช้อีเมลด้วย Gmail app บน iPhone ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles