วิธีเปลี่ยน Package ให้กับ Users ที่ใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยน Package ให้กับ Users ที่ใช้งานใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. เลือกเมนู List Users

3. คลิกชื่อ User ที่ต้องการ

4. คลิก Modify User

5. ในส่วนของ Change Package for User ให้คุณเลือก Package ที่ต้องการ และคลิก Save

Was this article helpful?

Related Articles