วิธีเพิ่ม Administrator User

คุณสามารถเพิ่ม Administrator User ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่ Create Administrator

3. ระบุรายละเอียดข้อมูลได้ดังนี้

  • กรอกชื่อผู้ใช้งานในช่อง Username
  • กรอกอีเมลล์ผู้ใช้งานในช่อง E-Mail
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Enter Password หากต้องการสุ่มรหัสผ่านให้คลิกที่ Random
  • กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Re-Enter Password:
  • ทำเครื่องหมายถูกที่ Edit Admin Message เพื่อส่ง E-Mail แสดงรายละเอียดการใช้งานไปยังอีเมลล์ที่ระบุไว้ข้างต้น

4. จากนั้นคลิกที่ Submit

5. ระบบจะแจ้งยืนยันการสร้าง Administrator ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles