วิธีเพิ่ม Administrator User

คุณสามารถเพิ่ม Administrator User ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่ Create Administrator

3. ระบุรายละเอียดข้อมูลได้ดังนี้

  • กรอกชื่อผู้ใช้งานในช่อง Username
  • กรอกอีเมลล์ผู้ใช้งานในช่อง E-Mail
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Enter Password หากต้องการสุ่มรหัสผ่านให้คลิกที่ Random
  • ทำเครื่องหมายถูกที่ Edit Admin Message เพื่อส่ง E-Mail แสดงรายละเอียดการใช้งานไปยังอีเมลล์ที่ระบุไว้ข้างต้น

จากนั้นคลิกที่ CRETE

4. ระบบจะแจ้งยืนยันการสร้าง Administrator ดังภาพ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย Exit    เป็นการเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles