วิธีสร้างบัญชี administrator ใน DirectAdmin

Create Administrator DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถสร้างบัญชี administrator เพิ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Create Administrator ในหมวด Account Manager

กำหนดรายละเอียดของบัญชี administrator ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ CREATE

  • Username – กำหนด username ของบัญชีที่ต้องการสร้าง
  • E-mail – กำหนดอีเมลของบัญชีที่ต้องการสร้าง
  • Enter Password – สุ่มหรือกำหนดรหัสผ่านที่ใช้ login
  • Send E-mail Notification – ส่งเมลแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่ได้กำหนดไว้ หากต้องการให้ติ๊กถูกที่หน้า Send E-mail Notification

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้างบัญชี administrator ดังกล่าวขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่ X เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles