วิธีติดตั้งปลั๊กอิน WordPress ผ่านการอัปโหลดไฟล์

Install WordPress plugin file upload

ในกรณีที่คุณต้องการติดตั้งปลั๊กอิน WordPress ด้วยการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปที่เว็บไซต์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเตรียมไฟล์ปลั๊กอิน WordPress ที่ต้องการจะติดตั้ง (ไฟล์ที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ .zip) โดยสามารถหาได้จากเว็บไซต์ปลั๊กอินของ WordPress เช่น WordPress, envatomarket หรือจากแหล่งอื่นๆ (ที่เชื่อถือได้)

ลงชื่อเข้าใช้ WordPress ที่จะติดตั้งปลั๊กอิน

คลิกที่ Plugins

คลิกที่ Add New

คลิกที่ Upload Plugin

คลิกที่ Choose File

เลือกไฟล์ปลั๊กอิน WordPress ที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

คลิกที่ Install Now

หลังจากกด Install Now แล้ว ระบบจะแสดงหน้าขึ้นตอนที่กำลังติดตั้ง หากติดตั้งสำเร็จแล้วระบบจะแสดงตัวเลือกขึ้นมา เราสามารถคลิกที่ Activate Plugin เพื่อเปิดใช้งานหรือหากมีปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมให้คลิกที่ Go to Plugin Installer ได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles