วิธีติดตั้ง Plugins ให้ WordPress ผ่าน FTP

คุณสามารถติดตั้ง Plugins โดยผ่านโปรแกรม WinSCP ซึ่งขั้นตอนการทำมี ดังนี้

1.ทำการดาวน์โหลด Plugins ที่คุณต้องการ ในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างจากเว็บ https://wordpress.org/

2. เลือกแท็บ Plugins จากนั้น ทำการค้นหา Plugins ที่ต้องการ

3. เมื่อได้ Plugins ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Download

4. ทำการแตกไฟล์ Plugins ที่ดาวน์โหลดมา

5. ทำการอัพโหลด Plugins ไปยัง Directory Plugins ผ่าน FTP Client โดยนำไฟล์ไปเก็บไว้ที่ Path
 Path: /home/youruser/domains/yourdomain.com/public_html/wordpress/wp-content/plugins

ซึ่ง ขั้นตอนการ Upload สามารถดูได้จากบทความ เรื่อง วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

6. Login เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการ WordPress

7. ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ เลือกที่ Plugin > Installed Plugins

8. คลิก Activate Plugin ที่ต้องการใช้งาน

 

Was this article helpful?

Related Articles