วิธีการติดตั้ง Prestashop

Prestashop เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างร้านค้าออนไลน์ สามารถทำการจัดการสินค้า แสดงสินค้า และมีระบบชำระเงิน การจัดส่งสินค้า และการจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ่้อน สำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง Prestashop มีขั้นตอนดังนี้

1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Prestashop ได้ที่
http://www.prestashop.com/en/download

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Prestashop เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager
สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

3. ดำเนินการแตกไฟล์
สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ
สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการสร้างฐานข้อมูล

5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Prestashop ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/prestashop
จากนั้นเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับการติดตั้ง และคลิก Next

6. ทำเครื่องหมายในช่อง Checkbox เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน จากนั้นคลิก Next

7. การตรวจสอบก่อนติดตั้ง หากไม่พบปัญหาจะข้ามไปที่ขั้นตอนต่อไป โดยกดปุ่ม Next

8. กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้

 • กรอกชื่อร้านของคุณในช่อง Shop name
 • กำหนด Main activity
 • กำหนด Country
 • กรอกชื่อของคุณในช่อง First name
 • กรอกนามสกุลของคุณในช่อง Last name
 • กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง E-mail address
 • กรอกรหัสผ่านของคุณในช่อง Shop password
 • กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Re-type to confirm

จากนั้นคลิก Next

9. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล

 • กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database server address (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
 • กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Database login
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Database password
 • กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables prefix

คลิกที่ปุ่ม Test your database connection now! เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก Next

10. ดำเนินการติดตั้ง Prestashop

11. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Prestashop สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการตั้งค่าเว็บไซต์ คลิกที่ Manage your store.

หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ “install” เพื่อความปลอดภัย

Was this article helpful?

Related Articles