วิธีการติดตั้ง Drupal

คุณสามารถติดตั้ง Drupal ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Drupal ได้ที่
https://drupal.org/download

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Drupal เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager
สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

3. ดำเนินการแตกไฟล์
สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ
สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการสร้างฐานข้อมูล

5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Drupal ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/drupal
เลือกภาษา ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Save and Continue

6. กำหนดค่า profile เป็นแบบ Standard และคลิก Save and continue

7. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล

 • กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database type
 • กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Database username
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Database password
 • กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database host (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
 • กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table prefix

จากนั้นคลิก Save and continue

8. ดำเนินการติดตั้ง Drupal

9. กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์

 • กรอกชื่อเว้บไซต์ในช่อง Site name
 • กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง Site e-mail address
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username (ไม่แนะนำให้ใช้ admin)
 • กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง E-mail address
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
 • กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Password
 • กำหนดโซนประเทศและโซนเวลาของคุณในช่อง Server setting
 • กำหนดค่าการ update ในช่อง Update notifications

10. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Drupal

Was this article helpful?

Related Articles