วิธีทำให้ photoshop เปิดและเซฟไฟล์นามสกุล webp ได้

ในกรณีที่ต้องการบันทึกไฟล์ Webp ผ่านโปรแกรม Photoshop ก็สามารถทำได้นะคะ ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก

  1. ดาวน์โหลดไฟล์จาก GitHub โดยเลือกโหลดตามระบบที่คุณใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ Windows จากตัวอย่างนี้จะขอเลือก WebPShop_0_4_0Win_x64.8bi เพราะคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเป็น Windows 64 Bits
  1. บันทึกไฟล์ในตำแหน่งที่โปรแกรม Photoshop โดยไปวางไว้ใน Folder Plug-ins เช่น “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Plug-ins จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

เมื่อคัดลอกไฟล์ Plugins ของ WebPShop เรียบร้อยแล้ว ให้ปิด-เปิดโปรแกรม Photoshop หนึ่งรอบก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการเรียกใช้ Plugins ล่าสุด

  1. หากต้องการเปิดไฟล์ webp โดยเปิดผ่านโปรแกรม Photoshop
  1. ในกรณีที่ต้องการบันทึกเป็นไฟล์ สามารถทำได้โดย ไปที่ File => Save As…
  1. เลือกไฟล์นามสกุล webp ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles