ปัญหา ภาษาไทย ของ php-nuke อ่านไม่ออกเป็น ?????????

ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่อง จาก mysql ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 4.1 เป็น ต้นมาได้ กำหนด ให้ ต้องระบุภาษา ในการเก็บ ข้อมูล ที่ เป็น อักษร หรือ ข้อความ ดังนั้น ถ้าเราใช้โค้ดโปรแกรม เก่าๆ ซึ่งถ้าตัวโปรแกรมเองนั้นไม่ได้เขียนเพื่อรองรับตรงนี้ไว้ก็จะเกิดปัญหาดังที่เห็น สำหรับทางแก้ คือ เพิ่มสองบรรทัดนี้ลงในไฟล์ /db/db.php

$db->sql_query('SET NAMES tis620');
$db->sql_query('SET character_set_results=tis620');

ประมาณบรรทัดที่ 76 จะได้ โค้ด ไฟล์ db.php ประมาณนี้

$db = new sql_db($dbhost, $dbuname, $dbpass, $dbname, false);

$db->sql_query('SET NAMES tis620');
$db->sql_query('SET character_set_results=tis620');

if(!$db->db_connect_id) {

จากนั้นทดสอบดูอีกครั้งครับ จะพบว่า อักขระที่อ่านไม่ออกจะหายไปแล้วครับ

Was this article helpful?