วิธีใช้งาน Pydio เบื้องต้น

Pydio เป็นระบบเก็บข้อมูลขององค์กรไว้บน Server ของคุณ ใช้งานผ่าน Web Browser สามารถเชื่อมต่อจากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac OSX, iOS และ Android คุณสามารถเรียนรู้การใช้งาน Pydio เบื้องต้นได้ดังนี้

ทำการ login เข้าสู่น้าเว็บของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ แล้วตามด้วย index.php เช่น http://yourdomain.com/index.php
โดยใส่ Username และ Password จากนั้นกด Enter

การ Upload Files

1. ที่แถบเมนูทางซ้ายมือ เลือกเมนู My Files

2. ที่เมนูด้านบน คลิ๊กที่ New เลือก Upload

3. คลิก Pick File จากนั้นเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ Upload กด Open เสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม OK

การ Download Files

1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นคลิก Download

การแชร์ไฟล์ภายในองค์กร

1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นคลิกขวา เลือก Shared

2. เลือก User จากนั้นคลิ๊กที่รูปหนังสือ คุณจะแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้กับ User หรือ Directory (แชร์ไฟล์ให้กับ Group)

เมื่อเลือกได้แล้ว เราสามารถตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานได้ว่า ให้เป็น Read  หรือ Modify ได้ จากนั้น ให้กดปุ่ม Save

การแชร์ไปยังบุคคลภายนอกหรือการสร้าง Public Link

1. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นคลิก Shared

2. เลือก Public Link  แล้วใส่เครื่องมหายถูกหน้า Enable Public Link

3. จะได้ URL ของไฟล์หรือโฟล์เดอร์มา  โดยที่ Permission สามารถทำการตั้งค่าได้ว่าจะ ดูอย่างเดียว (Preview) ดาวน์โหลด (Download) หรือแก้ไข (edit) จากนั้นกดปุ่ม Close

Was this article helpful?

Related Articles