การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ phpBB

การส่งอีเมล์แบบ SMTP จะช่วยให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปยังผู้ใช้งานเว็บบอร์ดมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ลดโอกาสอีเมลตกไปยังกล่อง Junk ทำให้ผู้รับตรวจสอบอีเมล์ได้ง่ายและอีเมล์ไม่ตกหล่น

ขั้นตอนการตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ phpBB มีขั้นตอน ดังนี้

1. ล็อกอินเข้าสู้ระบบในส่วนจัดการ phpBB
ยกตัวอย่างเช่น http://www.yourdomain.com/index.php

2. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วดูที่แถบเมนูด้านบน ให้คลิกเลือกเมนู ACP ดังภาพ

3. จากนั้นที่หน้า Administration Control Panel ให้เลือก General ที่แถบเมนูด้านบน

4. เลือก Email settings ที่แถบเมนูด้านซ้าย

5. สามารถตั้งค่า SMTP ได้ดังนี้

  • Use SMTP server for email : เลือก Yes เพื่อเปิดใช้งาน SMTP
  • SMTP server address : smtp.yourdomain.com
  • SMTP server port : 587
  • Authentication method for SMTP : Plain
  • SMTP username : demo@yourdomain.com
  • SMTP password : yourpassword

จากนั้นกด Submit เพื่อยืนยันเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles