วิธีแก้ SMF ให้เป็นภาษาไทย

เบื้องต้นหากทำการสร้าง Forum แล้วไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้อง แสดงผลเพี้ยน หรือแสดงผลเป็นเครื่องหมาย ??????
ให้สงสัยก่อนได้เลยว่าเป็นที่ Charector set ใน ฐานข้อมูล

วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยไปที่ เมนู
Admin > Server Setting > » Languages » Edit Languages

จากนั้นเลือก thai-utf8 ครับ แล้วทดสอบดูอีกครั้ง

สาเหตุที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากตอนที่ทำการติดตั้ง SMF ไม่ได้เลือกเลือกเซตฐานข้อมูลเป็น UTF8
(ปกติถ้าไม่ได้เซตมันจะเป็น latin1 จึงทำให้มีปัญหาเรื่องภาษาไทยครับ)

ถ้าแก้ไขด้านบนแล้วยังไม่ได้ ให้ทำการ เข้าแก้ไขไฟล์ Settings.php ครับ

เลื่อนไปแล้ว
########## Database Info ##########

แล้วใส่ข้อความนี้ลงไปแล้วทดสอบอีกครั้ง

$db_character_set = 'tis620';

หากยังไม่ได้ให้ทดลองใส่เป็น utf-8 แทนแล้วทดสอบอีกครั้ง

$db_character_set = 'utf-8';

Was this article helpful?

Related Articles