วิธีตั้งค่าให้ SMF ลบ Error Log อัตโนมัติ

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดฐานข้อมูลบวมได้ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาการเก็บ Error Log ไว้ในระบบได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อ domain ของคุณ แล้วตามด้วย index.php?action=admin เช่น http://yourdomain.com/index.php?action=admin

  • ใส่ username
  • ใส่รหัส password ของผู้ใช้
  • ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ

กด login เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เลือกเมนู Admin

3. เลือกเมนู Maintenance และเลือก Logs จากนั้นคลิก Log Pruning

4. ให้คลิ๊กเลือก Enable pruning of log entries และกำหนดช่วงเวลาในช่อง Remove error log entries older than จากนั้นคลิก Save

Was this article helpful?

Related Articles