วิธีปิด Error Log ใน SMF

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น เป็นสาเหตุให้เกิดฐานข้อมูลบวม จน SMF ทำงานช้าได้ แนวทางการแก้ไขคุณสามารถปิด Error Log ใน SMF ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อ domain ของคุณ แล้วตามด้วย index.php?action=admin เช่น http://yourdomain.com/index.php?action=admin

  • ใส่ username
  • ใส่รหัส password ของผู้ใช้

กด login เพื่อเข้าสู่ระบบ

2.เลือกเมนู Configuration และเลือก Security and Moderation จากนั้นคลิก General

3. ยกเลิกการใช้งาน Enable error logging โดยนำเครื่องหมายติ๊กถูกออก จากนั้นคลิก Save

Was this article helpful?

Related Articles