วิธีการติดตั้ง SMF

คุณสามารถติดตั้งเว็บบอร์ด SMF ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม SMF ได้ที่
http://download.simplemachines.org/

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม SMF เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager
สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

3. ดำเนินการแตกไฟล์
สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ
สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการสร้างฐานข้อมูล

5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นติดตั้งเว็บบอร์ด SMF ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/smf/install.php จากนั้นคลิก Continue

6. กรอกรายละเอียดสำหรับกำหนดฐานข้อมูล

 • กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database type
 • กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Server name (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียว กันจะระบุว่า Localhost)
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
 • กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
 • กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables Prefix

จากนั้นคลิก Continue

7. กำหนดชื่อเว็บบอร์ดของคุณ และคลิก Continue

8. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดการสร้างข้อมูลในฐานข้อมูล และคลิก Continue

9. กรอกรายละเอียดสำหรับบัญชีผู้ใช้

 • กรอกชื่อผู้ใช้งานในช่อง Your username
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
 • กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Password
 • กรอกอีเมลล์ในช่อง Email Address
 • กรอกรหัสผ่านฐานข้อมูลในช่อง Database Password

จากนั้นคลิก Continue

10. ทำเครื่องหมายในช่อง Chackbox เพื่อลบไฟล์ install.php ก็จะเสร็จสิ้นการติดตั้ง SMF สำหรับการใช้งานเว็บบอร์ดของคุณ

Was this article helpful?

Related Articles