การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird

วิธีการตั้งค่าE-Mail กับ Mozilla Thunderbird มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

  • yourdomain.com เป็นชื่อ domain ที่คุณใช้งาน
  • yourname@yourdomain.com เป็นชื่อบัญชี Email ที่คุณใช้งาน

1.คลิกที่ icon Mozilla Thunderbird เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

2.ที่ Menu bar เลือก File จากนั้นเลือก New และ Get a new email account

3. ใส่ข้อมูลลงใน Your Name, Email Address และ Password จากนั้น คลิก Continue

4. Thunderbird จะทำการตั้งค่าอัตโนมัติ

 

5. เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้คลิก Manual Setup

6. ที่ Incoming ให้เลือกว่าจะใช้เป็นแบบ IMAP หรือ POP3 แนะนำให้เลือกแบบ IMAP
ดูความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP3 ได้ที่ หัวข้อ ความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP

  • ใส่ Server hostname ของคุณ
  • Incoming Port : ถ้าเป็น IMAP = 143 ถ้าเป็น POP = 110

จากนั้นให้กดปุ่ม Done

7. ที่ Menu bar เลือก Tools จากนั้นเลือก Account setting

8. คลิก Outgoing Server (SMTP) จากลิสต์ทางด้านซ้าย

9. ตรวจสอบ Server Name และ ระบุค่า Port เป็น 587

10. คลิก OK การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Mozilla Thunderbird จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?