วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird

วิธีการแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird มีขั้นตอนดังนี้

กรุณาเปลี่ยน

  • yourdomain.com เป็นชื่อ domain ที่คุณใช้งาน
  • yourname@yourdomain.com เป็นชื่อบัญชี Email ที่คุณใช้งาน

1.เปิด Mozilla Thunderbird โดยคลิ๊กที่ icon Mozilla Thunderbird

2. ที่แถบ menu bar ด้านบน เลือก Tools จากนั้นเลือก Account Setting

3. เลือก email account เลือก email account ที่มีปัญหาจากรายการทางด้านซ้ายมือ

4. ตรวจสอบการตั้งค่า

  • Your Name ระบุชื่อ และนามสกุลของคุณ (ชื่อนี้จะแสดงให้ผู้รับทราบว่า Email มาจากใคร)
  • Email Address ระบุ email ของคุณ

5. คลิก Server Setting จากรายการทางด้านซ้าย

6. ตรวจสอบการตั้งค่า

  • Server Name ระบุเป็น mail.yourdomain.com
  • User Name ระบุเป็น Email เต็มของคุณ เช่น yourname@yourdomain.com
  • ระบุค่า Check for new messages every __ minutes เป็น 10 นาที

7. คลิก Outgoing Server (SMTP) จากรายการทางด้านซ้าย

8. ตรวจสอบการตั้งค่า

  • Server Name ระบุเป็น mail.yourdomain.com
  • Port ระบุค่าเป็น 587
  • Secure Authentication ระบุเป็น None

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยการคลิก Edit ทางด้านขวา

9. คลิก OK จากนั้นปิด หน้าต่าง Account Setting และทำการทดสอบการใช้งานอีกครั้ง

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?