วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ใน Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Mozilla Thunderbird 7

2. คลิกเมนู Tools จากนั้นคลิก Account Setting

 

3. เลือก Email Account จากลิสต์ทางด้านซ้าย ตรวจสอบการตั้งค่าให้ถูกต้อง ดังรูป

 

4. เลือก Outgoing Server(SMTP) ทางด้านซ้าย จากนั้นเลือก Outgoing Server และกด Edit

 

5. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังรูป จากนั้น คลิก OK

 

6. คลิก OK อีกครั้ง

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles