วิธี Restore E-Mail ใน Microsoft Office Outlook 2010

การ Restore ข้อมูล เป็นการนำไฟล์ที่ได้ทำการ Backup ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาเรียกใช้อีกครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2010

2. เลือกเมนู File เลือก Import

3. ในส่วนของ Import and Export Wizard ต้องการ Restore ข้อมูล เลือกไปที่ Import from another program or file จากนั้นกดปุ่ม Next

4. เลือกไปที่หัวข้อ Outlook Data File (.pst) จากนั้นคลิก Next

5. เลือก Part ที่เก็บไฟล์

  • Replace duplicates with item exported คือ แทนที่รายการที่มีอยู่แล้วบันทึกซ้ำป
  • Allow duplicate items to be created คือ อนุญาตให้รายการที่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้น
  • Do not export duplicate items คือ อย่าส่งออกรายการที่ซ้ำกัน

จากนั้นคลิก Next

6. ระบบจะถามถึง Password ตามที่เราได้ตั้งไว้ในตอนแรก ให้ใส่ Password แล้วกดปุ่ม OK

7. เลือก Folder ที่ต้องการนำเข้า

  • Import items into the current folder : นำไฟล์เก็บไว้ใน folder ปัจจุบัน
  • Import items into the same folder in : นำไฟล์ไปเก็บที่ folder เดียวกัน โดยระบุตำแหน่งที่คุณต้องการ เช่น Personal Folders

จากนั้นคลิก Finish

8. ระบบจะทำการ Import ไฟล์ที่เลือกไปไว้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles