วิธีตรวจสอบค่า Nameserver ของบริการที่ใช้งานอยู่

Check Nameserver Service

สำหรับลูกค้าของโฮสอะตอม สามารถตรวจสอบ Nameserver ของบริการที่ใช้งานอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีในการตรวจสอบนั้นมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่

  1. ตรวจสอบจากอีเมลที่ทางโฮสอะตอมส่งให้
  2. ตรวจสอบได้จากส่วนบริการลูกค้า

วิธีที่ 1 ตรวจสอบจากอีเมลที่ทางโฮสอะตอมส่งให้

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อบริการและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานของแต่ละบริการไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

สำหรับลูกค้าที่อยากรู้ว่าค่า Nameserver ของบริการที่ใช้อยู่นั้น คืออะไร สามารถดูได้จากอีเมลที่ทางเราส่งให้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

Login เข้าสู่บริการอีเมลของคุณที่ลงทะเบียนไว้ จากตัวอย่างในบทความนี้จะใช้อีเมลของ hotmail นะคะ

เมื่อทำการ Login เรียบร้อยแล้วให้ดูในกล่องจดหมายหรือ inbox แล้วหาอีเมลที่ส่งจากทางโฮสอะตอม หัวข้อ: New …(ชื่อบริการที่สั่งซื้อ)… Account Information

จากตัวอย่างจะเป็นการสั่งซื้อบริการ Web Hosting นะคะ ดังนั้นหัวข้อของอีเมลที่ได้รับจะเป็น New Web Hosting Account Information

นี้

ภายในเนื้อหาจดหมายจะมีรายละเอียดการเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น username และรหัสผ่านเข้าหลังบ้าน Control Panel, ข้อมูล Server, FTP, การเข้าใช้งานอีเมล และการตั้งค่าอีเมล

สำหรับค่า Nameserver ให้ดูที่หัวข้อ Server Information ดังภาพ

วิธีที่ 2 ตรวจสอบได้จากส่วนบริการลูกค้า

นี่ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าไปตรวจสอบค่า Nameserver ของคุณ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

เปิดเว็บไซต์ของโฮสอะตอม โดยพิมพ์ URL: hostatom.com จากนั้น คลิกที่เมนู Client Login

ระบบจะเข้าสู่หน้า Login โดยให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Email Address: ใส่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางโฮสอะตอม
  • Password: ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้

แล้วคลิกที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ส่วนบริการลูกค้าของโฮสอะตอม

ระบบจะเข้าสู่หน้าบริการลูกค้า ของคุณ จากนั้นให้คลิกที่ Services ดังภาพ

คลิกบริการที่ต้องการตรวจสอบค่า Nameserver จากตัวอย่างจะขอตรวจสอบค่า Nameserver ของบริการ Web Hosting ของโดเมน yourdomain.com

ในหน้า Manage Product เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่แท้บ Hosting Information

ให้ดูที่หัวข้อ Nameservers ระบบจะแสดงค่า Nameserver ที่ใช้อยู่

สนใจและติดตามบทความดีๆ ของโฮสอะตอมได้ที่ kb.hostatom.com

Was this article helpful?

Related Articles