การบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2013

คุณสามารถบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2013 ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2013

2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วให้ไปที่ Menu bar เลือก File

3. คลิกเมนู File เลือก Info เลือก Account Setting แล้วเลือก Account Setting อีกที

4. ที่ Tab Data Files เลือกไฟล์ที่ต้องการบีบอัด และคลิก Settings

5. คลิกที่ปุ่ม Compact Now จากนั้นให้กดปุ่ม OK

Was this article helpful?

Related Articles