การตั้งค่า E-Mail กับ iPhone และ iPad

Setting E-Mail iPhone and iPad

สำหรับผู้ใช้งานอีเมลจากโฮสติ้ง สามารถนำบัญชีอีเมลไปใช้งานบนอุปกรณ์ iPhone และ iPad ได้ โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าไม่ยุ่งยากเลย

สำหรับรายละเอียดชื่อบัญชีและโดเมนที่จะใช้ในบทความนี้ มีดังนี้

Name: John Doe
Email: john@sandbox.in.th

เรามาเริ่มทำการตั้งค่าอีเมลเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์ iPhone และ iPad กันเลย

ที่หน้าจอเมนู เลือกไอคอน Setting จากหน้าจอ

เลื่อนลงมาเรื่อยๆ แล้วคลิกที่เมนู Mail

ที่ Mail คลิกที่ Account

ทำการเพิ่มบัญชีอีเมล ให้คลิกที่ Add Account

เลือกประเภทอีเมลที่ต้องการเพิ่ม จากตัวอย่างนี้เป็นการเพิ่มอีเมลที่ใช้งานจากโฮสติ้ง ให้เลือก Other

ในหน้า Add Account ที่หัวข้อ MAIL เลือก Add Mail Account

ที่หน้า New Account ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

 • Name: ใส่ชื่อผู้ใช้
 • Email: ใส่อีเมลที่ต้องการใช้
 • Password: ใส่รหัสผ่าน
 • Description: คำอธิบาย (จริงๆ ไม่ต้องใส่ก็ได้ เพราะระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ)

คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ในการตั้งค่าให้เลือกแบบ IMAP จากนั้นใส่รายละเอียด ดังนี้

 • Name: ชื่อผู้ใช้
 • Email: อีเมลที่ต้องการใช้
 • Description: คำอธิบาย (จริงๆ ไม่ต้องใส่ก็ได้ เพราะระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ)

INCOMING MAIL SERVER ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

 • Host Name: ชื่อโฮสติ้งที่ใช้งานอีเมลอยู่ หากเป็นของโฮสอะตอมให้ใส่ thsv แล้วตามด้วยหมายเลขเครื่อง Server ที่ใช้งาน แล้วต่อด้วย .hostatom.com เช่น thsv99.hostatom.com
 • User Name: ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
 • User Name: ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
 • Password: รหัสผ่านอีเมล

OUTGOING MAIL SERVER ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

 • Host Name: ชื่อโฮสติ้งที่ใช้งานอีเมลอยู่ หากเป็นของโฮสอะตอมให้ใส่ thsv แล้วตามด้วยหมายเลขเครื่อง Server ที่ใช้งาน แล้วต่อด้วย .hostatom.com เช่น thsv99.hostatom.com
 • User Name: ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
 • User Name: ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
 • Password: รหัสผ่านอีเมล

จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ระบบจะทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Server

เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ หากต้องการใช้งานอีเมลบน iPhone หรือ iPad เลย ให้เลื่อนปุ่มไปทางขวา ดังภาพ

อีเมลจะถูกเพิ่มเรียบร้อย ดังภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถรับ-ส่งเมลได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles