วิธีเพิ่ม upload_max_filesize ให้กับ PHP โดยใช้ .htaccess

หลายคนพบปัญหาติด Limit ในการ Upload File ไปยังเว็บไซต์ เนื่องจาก File ที่มีขนาดใหญ่เกิดกว่าที่กำหนด เราจึงขอเสนอวิธีการเพิ่ม Limit ให้กับการ Upload File โดยเขียนคำสั่งดังนี้ ลงไปในไฟล์ที่ชื่อ .htaccess (จุด-เฮช-ที-เอ-ซี-ซี-อี-เอส-เอส) ด้วย Notepad หรือ Text Editor

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M

จากนั้นอัพโหลดไฟล์ .htaccess ไปไว้ในแฟ้ม public_html เท่านี้ คุณก็จะไม่พบปัญหาติด Limit ในการ Upload File อีกต่อไป

Was this article helpful?