วิธีติดตั้ง MemCache บน CentOS

MemCache คือ extension ของ PHP ที่จะทำหน้าที่ลดภาระการทำงานของ Server เหมาะสำหรับเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ที่ทำงานแบบไดนามิก เช่นเว็บไซต์ที่เขียนด้วย PHP และเว็บไซต์ที่ทำงานโดยใช้ฐานข้อมูล โดย MemCache จะทำหน้าที่ cache หน้าเว็บที่เรียกใช้งานบ่อยๆ script หรือการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่ใช้งานบ่อยๆ นำไปแสดงผลแทน เพื่อลดภาระที่ Server จะต้องประมวลผลข้อมูลซ้ำๆ ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ทำงานดีขึ้น และผู้ใช้ดูว่าเว็บไซต์ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นครับ

วิธีการติดตั้งมีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. ขั้นตอนแรกให้ทำการ Update Linux ก่อน

yum update

2. จากนั้นทำการติดตั้ง Repository เสริม (มี * นะครับดูดีๆ การติดตั้งต้องติดตั้งให้ตรง system architecture ของ ระบบที่ท่านใช้งานด้วยนะครับ 32bit หรือ 64bit สามารถเลือกได้จาก http://dag.wieers.com/rpm/packages/rpmforge-release/)wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/rpmforge-release/rpmforge-release-*.rpm

rpm --install rpmforge-release-*.rpm yum install --enablerepo=rpmforge memcached

3. ทำการ Start Memcached

memcached -d -m 512 -l 127.0.0.1 -p 11211 -u nobody

4. ดาวน์โหลด PHP Memcached extension

wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.5.tgz

5. แตก File PHP Memcached extension ที่ดวน์โหลดมา

tar -xvf memcache-2.2.5.tgz

6. เข้าไปใน DIR

cd memcache-2.2.5

7. ติดตั้ง PHP Memcached extension

phpize && ./configure --enable-memcache && make

8. Copy Extension

cp /root/memcache-2.2.5/modules/memcache.so /usr/lib/php/modules/

9. แก้ไข php.ini

nano /etc/php.ini

10. เพิ่มคำว่า extension=memcache.so ในส่วนของ extension

extension=memcache.so

11. Restart Apache

/etc/init.d/httpd restart

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบว่า Memcached นั้นทำงานหรือไม่ โดยให้ดูที่ PHPinfo ว่ามีข้อมูลของ Memcached ปรากฏขี้นใน phpinfo() หรือไม่เป็นอันเรียบร้อยครับ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?