เปลี่ยนวันเวลาบน Linux Server ด้วยคำสั่ง date

วัน และเวลาบน Linux Server เป็นเรื่องสำคัญ ที่จำเป็นต้องตั้งให้ตรงกับเวลาจริง ไม่เช่นนั้น Service ต่างๆ ที่ติดตั้งบน Server อาจทำงานผิดพลาด และบันทึก Log เวลาไม่ถูกต้อง ทำให้การตรวจสอบ Log การทำงานย้อนหลังทำได้ยาก

วิธีที่ดีที่สุดเพื่อตั้งให้เวลาบน Linux Server เที่ยงตรงกับเวลามาตรฐานคือ ติดตั้งและคอนฟิก NTP Service ให้กับ Server
ดูวิธีการติดตั้งได้ที่หัวข้อ: การติดตั้ง Network Time Protocol (NTP)
https://kb.hostatom.com/content/2183/

แต่หากคุณไม่สามารถติดตั้ง NTP Service ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คุณก็สามารถใช้คำสั่ง date เพื่อเปลี่ยนวัน และเวลาของ Server ให้ตรงกับเวลามาตรฐานได้

ทดสอบลองพิมพ์คำสั่ง date ดู จะเห็นว่า Server แสดงเวลาปัจจุบันของเครื่อง

[root@cent6  ~]$ date
Mon Apr 16 18:25:03 ICT 2012

สมมุติว่าเวลาจริงๆ ตอนนี้เป็นวันที่ 16 Apr 2012 เวลา 15:03 น.
เราสามารถใช้คำสั่ง date เพื่อเปลี่ยนเวลาของเครื่องตามที่ต้องการได้
ล็อกอินด้วย root แล้วใช้คำสั่ง date เว้นวรรคตามด้วยวันที่เวลาตามรูปแบบ

mmddHHMMCCYY

โดย

  • mm คือตัวเลขระบุเดือน
  • dd คือตัวเลขระบุวันที่
  • HH คือตัวเลขระบุชั่วโมง
  • MM คือตัวเลขระบุนาที
  • CCYY คือตัวเลขปี คศ. เช่น 2012

ตัวเลขทั้งหมดต้องพิมพ์เป็นตัวเลขสองหลัก ยกเว้นปีคศ. ถ้าเป็นตัวเลขตัวเดียวพิมพ์เลข 0 (ศูนย์) นำหน้า เช่นเดือน เมษายน ต้องพิมพ์เป็น 04 ตัวอย่างเช่น ต้องการเปลี่ยนเวลาของเครื่องเป็น 16 Apr 2012 เวลา 15:03 น.

[root@cent6 ~]# date 041615032012
Mon Apr 16 15:03:00 ICT 2012

คำอธิบายตัวเลขตามลำดับ

  • 04 = เดือนเมษายน
  • 16 = วันที่ 16
  • 15 = 15 นาฬิกา
  • 03 = 3 นาที
  • 2012 = ปี คศ. 2012

Was this article helpful?

Related Articles