วิธีลบ cache สำหรับปลั๊กอิน WP Fastest Cache

Delete cache WP Fastest Cache plugin

ในกรณีที่ใช้งานปลั๊กอิน WP Fastest Cache และต้องการลบ cache เก่าออกไป สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

เลื่อนเมาส์ไปที่ Delete Cache ใน Admin Bar

คลิกที่การลบ cache ที่ต้องการ

  • Clear All Cache – ลบ cache ทั้งหมด
  • Delete Cache and Minified CSS/JS – ลบ cache และ CSS/JS ที่ได้ย่อขนาดไว้

หมายเหตุ : การล้าง cache ดังกล่าวเป็นเพียงการล้าง cache ที่อยู่บน server ของปลั๊กอิน WP Super Cache เท่านั้น หากล้าง cache ด้วยปลั๊กอิน WP Super Cache แล้วเว็บไซต์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้แก้ไขไป ผู้ใช้อาจจะต้องทำการล้าง cache ที่อยู่ในเบราว์เซอร์อีกที

Was this article helpful?

Related Articles