วิธีติดตั้ง Nginx แบบ Reverse Proxy ให้กับ DirectAdmin

ปัจจุบัน nginx เป็น Web Server ที่มีความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ใช้ทรัพยากรระบบน้อย มีการทำการทำสอบแล้วว่าทำงานได้เร็วกว่า IIS และ Apache

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้นำ nginx มาประยุกต์ใช้กับ DirectAdmin ซึ่งติดตั้ง Apache มาเป็นมาตรฐาน โดยการติดตั้ง nginx เข้าไปอีกตัวแล้วสั่งให้ nginx ทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy ที่รองรับการทำงานของ static file เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น html css js jpg png bmp mp3 mp4 ส่วนไฟล์ประเภท Server Side Script อย่างเช่น php และ cgi ก็ยังปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Apache อยู่

วิธีนี้จะทำให้ Web Server ใช้ทรัพยากรระบบน้อยลง และตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น
ขั้นตอนการติดตั้งสามารถทำได้ดังนี้ (ค่อยๆ พิมพ์ทีละบรรทัดใจเย็นๆ)

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set_fastest
./build clean
./build update
./build update_da
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

เป็นอันเรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles